Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że: 

  

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest:    

ŚWIAT ZEGARKÓW ADAM ŁĘPA

OPACIE 113

NIP: 685-155-28-08 

REGON: 370390448 

Filia: ul. Jagiełły 50 38-200 Jasło 

adres do doręczeń: ul. Jagiełły 50 38-200 Jasło 

adres elektroniczny: allegro@swiatzegarkow24.pl 

  

Przedstawiciel administratora danych osobowych  

Administrator danych osobowych wyznaczył przedstawiciela reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO.  

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest:  

BEATA URBA zatrudniona w firmie ŚWIAT ZEGARKÓW ADAM ŁĘPA 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, marketing bezpośredni, świadczenie usług. 

Czas przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony 

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane są przetwarzane przez nas tylko i wyłącznie w celach wysyłki zakupionych przedmiotów

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:  

- żądania dostępu do swoich danych osobowych  

- żądania sprostowania swoich danych osobowych 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

- żądania przenoszenia danych osobowych 

  

Prawo do cofnięcia zgody  

Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.  

Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodnie z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.